Home / Despre CeL / Acreditare /

Acreditare

Universitatea Politehnica Timişoara prin Centrul ID/IFR si e-Learning (CeL) organizează şi desfăşoară programele de studiu în regim de învăţământ la distanţă  acreditate ARACIS

  • Informatică, in colaborare cu Facultatea de Automatica si Calculatoare  (licentiati in informatica  - 3 ani de studiu, ID)  
  • Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, in colaborare cu Facultatea de Electronica si Telecomunicatii (ingineri – 4 ani de studiu, ID)
  • Tehnologia Constructiilor de Masini, in colaborare cu Facultatea de Mecanica (ingineri - 4 ani de studiu, IFR)
  • Comunicare si Relatii Publice, in colaborare cu Facultatea de Stiinte ale Comunicarii (licentiat in Stiinte ale Comunicarii - 3 ani de studiu, ID)