Home / Despre CeL / Activitati /

Activitati


Academic

Universitatea “Politehnica” din Timişoara prin Centrul ID/IFR si e-Learning (CeL) organizează şi desfăşoară programele de studiu în regim de învăţământ la distanţă şi învăţământ online la distanţă pentru

  • Informatică, in colaborare cu Facultatea de Automatica si Calculatoare  (licentiati in informatica  - 3 ani de studiu, ID)
  • Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, in colaborare cu Facultatea de Electronica si Telecomunicatii (ingineri – 4 ani de studiu, ID)
  • Tehnologia Constructiilor de Masini, in colaborare cu Facultatea de Mecanica (ingineri - 4 ani de studiu, IFR)
  • Comunicare si Relatii Publice, in colaborare cu Facultatea de Stiinte ale Comunicarii (licentiat in Stiinte ale Comunicarii - 3 ani de studiu, ID)


Deasemenea este implicata in livrarea:

  • International Master in Multimedia ( Master online internaţional în limba engleză – 2 ani de studiu) www.immaster.net


Admiterea se desfăşoară în sesiunile iulie şi septembrie.

CeL a dezvoltat Campusul Virtual al UPT, mediu educational online de suport academic pentru toate facultatile UPT si pentru invatamantul la distanta. CVUPT a fost re-lansat in 2009 si se afla in gestionarea CeL.


Cercetare - cooperare

Inca de la infiintare CeL a fost implicat in 7 proiecte internaţionale finanţate de Uniunea Europeană şi în alte proiecte de cercetare. Rezultatele se regăsesc în activitatea didactică şi academică, în introducerea sistemului de e-learning.

CeL a fost primul care a introdus în România un mediu educaţional virtual (VLE), prin dezvoltarea şi integrarea de module de online learning şi mobile learning pentru studenţii de la specializările de formare academică. Dezvoltată începând cu 2000 de către specialiştii noştri, platforma CeL  a  fost constant modificata si imbuntatatita.

Acest mediu educational este acum Campusul Virtual al UPT – CVUPT- un sistem bazat pe Moodle ce cuprinde:

  • Management academic (LMS Learning Management System): interfaţă de gestionare studenţi, profesori, examene, rezultate, informaţii cursuri
  • Suport academic de învăţare (CMS Course management system) : cursuri online , materiale de laborator online sau in format electronic, podcasting
  • Comunicare si unelte web 2.0: forum, blog, wiki, messaging, SMS, etc.


Incepand cu anul 2008 CeL este implicat intr-o serie de proiecte de fonduri structurale finantate de EU prin Fondul Social European.