Home / Educatie / Admitere /

Admitere 2019

 

Admitere 2019 pentru cursurile de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă la Universitatea Politehnica Timișoara.

 

Calendarul concursului

Înscriere candidați: 01.07.2019 - 22.07.2019, ora 14.00
Concurs de dosare 22.07.2019
Rezultatele concursului 23.07.2019, ora 10.00
Confirmări Runda I  23.07.2019, ora 10.00 - 25.07.2019, ora 16.00
Afișare Runda II  26.07.2019, ora 10.00
Confirmări Runda II  26.07.2019, orele 10.00 - 18.00
Rezultatele finale  26.07.2019, ora 20:00


 

* Având în vedere că orice candidat va avea posibilitatea de a concura în paralel la mai multe secțiuni ale UPT sau chiar la alte universități, candidații declarați admiși, indiferent dacă au avut sau nu candidaturi multiple, au obligația ca până în data de 26.07.2018, ora 16:00, să confirme statutul de admis și, implicit, rămânerea în concurs la secțiunea în cauză.

 ** Confirmarea se face prin achitarea taxei de confirmare ca student al UPT și predarea chitanței la Comisia de Admitere a Facultății.

 

Candidații care nu respectă toate obligațiile de mai sus vor fi considerați retrași de la secțiunea în cauză.


Se menționează că pe toată desfășurarea concursului, candidații sunt tratați pe baza listei lor inițiale de opțiuni, orice modificare a acesteia sau adăugarea fiind absolut interzise, inclusiv în situația în care, în final, o parte din locuri vor rămâne neocupate.

 

Preînscrieri (6 mai – 1 iulie 2019)

Înscrierea online pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 6.05.2019 - 1.07.2019.

În această etapă, candidații care doresc să își rezerve un loc din timp, să evite aglomerația din timpul sesiunii de admitere sau cei care nu pot ajunge în perioada concursului de admitere, își pot depune dosarul la secretariatul Centrului ID/IFR și e-Learning

Preînscrierile se desfășoară la sediul Centrului ID/IFR şi e-Learning – CeL Bv V.Parvan nr. 2B, et. 4 camera C407 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre clădirea Electro, lângă bariere) - de luni până vineri, între orele 9:00 - 14:00!

Tel: 0256 403 300

E-mail: 

             


 

Învață oricând, oriunde, oricum, în ritmul tău propriu!

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL – fostul Centru de Învățământ la Distanță) organizează și desfășoară programele de studiu în regim de învățământ la distanță pentru specializările:

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de studii superioare de licență in forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă (conform cu HG607/2014)

Informații suplimentare despre specializări - aici 


 

Acte necesare pentru înscriere

 

Dosar de înscriere conform cu Metodologia de admitere UPT:

 

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau copie legalizată
 • copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, elaborată conform legislației în vigoare
 • copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului
 • certificatul de naștere
 • adeverință medicală tip MS 18.1.1
 • dovada achitării taxei de înscriere (chitanță, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultății pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie 2019, pentru ....” (se va menționa numele candidatului);
 • diploma de licență sau de absolvire și foaia matricolă în copie legalizată/ foaia matricolă parțială – în cazul studenților care au absolvit sau urmat parțial cursurile altor facultăți și doresc echivalarea anumitor discipline
 • patru fotografii de tip diplomă

 

Candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverința obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

 

 • Certificat de competență în limba engleză CAE-Certificate in Advanced English; FCE – First Certificate in English; CPE – Certificate of Proficiency in English;
 • IELTS-International English Language Testing System;
 • TOEFL-Test of English as a Foreign Language;
 • DSP-Deutsches Sprachdiplom;
 • ÖSP- Österreichisches Sprachdiplom;
 • TEST DaF- stufe B, B;
 • Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în  limba franceză (doar pentru candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării), germană sau engleză;
 • Adeverință prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învățământului preuniversitar (gimnaziu și liceu), disciplina limba franceză (doar pentru candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării), engleză sau germană minim 4 ani de studii.