Home / Educatie /

Admitere 2015

06 june 2016

Admitere 2015 pentru cursurile de învățământ la distanță la Universitatea Politehnica Timișoara

 ADMITERE 2015  

>> Sesiunea Septembrie <<

Locuri rămase disponibile:

 • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (4 ani) - învățământ la distanță - 30 locuri
 • Comunicare și Relații Publice (3 ani) - învățământ la distanță - 64 locuri
 • Tehnologia Construcțiilor de Mașini (4 ani) - învățământ cu frecvență redusă - 29 locuri

Calendarul sesiunii de admitere din septembrie:
 • Înscriere candidaţi: 04.09.2015 - 08.09.2015
 • Confirmări:10.09.2015 - 11.09.2015
 • Rezultatele finale: 13.09.2015
 
Înscrierile online pentru sesiunea de admitere din septembrie sunt deschise în mod continuu până la data de 8.09.2015, și se pot face la adresa:


Alte informații:

Perioada
13-17 iulie 2015 și 4-8 Septembrie 2015 pe baza de depunere de dosare. Informaţii pe pagina https://old.elearning.upt.ro și Admitere UPT 

Înscriere ONLINE
Înscrierea online pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 13.07.2015 - 08.09.2015, conform procedurii de aici.
 
Învață oricând, oriunde, oricum, în ritmul tău propriu!


Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL – fostul Centru de Învățământ la Distanță) organizează și desfășoară programele de studiu în regim de învățământ la distanță pentru specializările:

 • Informatică: informaticieni - 3 ani de studiu, învățământ la distanță,  în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare - 50 locuri
  http://admitere-ac.ro/InfoAdmitere.html
 • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri - 4 ani de studiu, învățământ la distanță,  în colaborare cu Facultatea de Electronică și Telecomunicații - 60 locuri  
  http://www.etc.upt.ro/admitere-2014-studii-de-licenta/
 • Comunicare și Relații Publice: licență - 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării - 75 locuri
 • Tehnologia Construcțiilor de Mașini: licență - ingineri - 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică - 50 locuri


Programele de studiu sunt acreditate de catre ARACIS și confera aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de invățământ cu frecvență.

Informații suplimentare despre specializări - aici 

Metoda de invățământ
Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ zi. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuata de catre aceleași cadre didactice care desfașoară cursuri la forma de învățământ de zi.
Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

 • cursuri desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
 • administrare online note și teme/proiecte
 • 4 întâlniri în Universitate, în fiecare semestru, pe durata weekend-urilor (sâmbăta) pentru Învățământ la distanță și 2 întâlniri în fiecare lună pentru învățământ cu frecvență redusă (specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini). În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).


Studenții ID beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Disciplinele din planul de învățământ pentru cei 3 sau 4 ani se găsesc la secțiunea Curricula:
https://old.elearning.upt.ro/educatie/licenta/curricula

Înveți în timp ce muncești, prin intermediul Centrului ID/IFR și e-Learning al Universității Politehnica Timișoara!


 Informații Admitere 2015  calendar.jpg

Calendarul pentru admitere studii licență în sesiunea iulie 2015 este:

Înscriere candidați: 13.07.2015 - 17.07.2015

Confirmare rezultate: 22 – 23.07.2015

Definitivare rezultate: 25.07.2015, ora 20:00

 

Calendarul pentru admitere studii licență în sesiunea septembrie 2015 este:

Înscriere candidați: 4.09.2015 - 8.09.2015

Confirmare rezultate: 10 - 11.09.2015

Definitivarea rezultatelor: 13.09.2015

 
Înscrierea online în perioada 13.07.2015 - 08.09.2015
 

 Înscrierea se desfășoară la sediile facultăților : 

- clădirea ELECTRO (Bv. Vasile Parvan, Nr. 2, Timișoara) pentru Informatică și Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații  
- clădirea Construcții  (Str. Traian Lalescu nr. 2a, Timișoara) pentru Comunicare și Relații Publice
- clădirea Mecanică (Bv, Mihai Viteazul nr. 1, Timișoara) pentru Tehnologia Construcțiilor de Mașini
- sau  online  http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2015---licenta_360_ro.html

Dosar de înscriere conform cu Metodologia de admitere -  link

Pentru mai multe informații legate de modalitatea de admitere, dosarul necesar de înscriere și metodologia de admitere accesați https://old.elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42
Sau telefon 0256-403300

 Acte necesare pentru înscriere (extras) 

link

dosare.jpg

 • Fișa de Înscriere
 • Diploma Bacalaureat sau echivalentă + Foaia matricolă (în original, copie legalizată sau copie autentificată până la prima confirmare) + Adeverință de student  + Foaia matricolă parţială
 • Certificat de naştere (copie legalizată sau copie autentificată) 
 • Copie Buletin identitate / Carte identitate
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1  + (Obligatoriu) Situaţia vaccinărilor la zi 
 • 3  fotografii color tip diplomă 
 • Chitanţa de plată a taxei de 100 Lei de înscriere la concurs


 Taxe de concurs 

Taxele asociate examenului de admitere la studii universitare de licență stabilite de UPT sunt:

 • taxa de înscriere - 100 lei
 • taxa de confirmare - 100 lei


 Înscrierea online : 

Înscrierea online în perioada 13.07.2015 - 08.09.2015.
Procedura de înscriere online este descrisă aici (link) sau pe scurt:

 • Se realizează înscrierea online aici http://admitere.upt.ro
 • Se efectuează plata taxelor în conturile bancare 
 • Actele necesare, conform aici, scanate, împreună cu dovada plății taxei de înscriere vor fi trimise electronic prin email către CeL la contact@elearning.upt.ro.
 • Actele necesare înscrierii trebuie depuse la comisia de admitere la confirmarea locului.


Taxa de înscriere se poate plăti în conturile afișate înainte de înscriere (banca percepe comision) sau la comisie, când se depune dosarul în perioada inscrierilor (13.07.2015 - 8.09.2015). Taxa de confirmare se va plăti în același cont bancar după momentul anunțului pe site CeL sau al facultății a rezultatelor primei runde de admitere!


Taxa școlară este stabilită anual conform legislației în vigoare. 

Pentru anul universitar 2015-2016 taxa școlară este de:

-3.450 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații,  Tehnologia Construcțiilor de Mașini 

-2.400 lei/an plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice.


 Formula de calcul a mediei de admitere 

Pentru concursul de dosare se ia în considerare media la Bacalaureat.

 

Admitere 2014  (link)


 Informații suplimentare 

Informații suplimentare  elearning.upt.ro
Facebook  https://www.facebook.com/CIDUPT
Twitter http://twitter.com/cid_upt_ro
Youtube  http://www.youtube.com/user/cidupt

Contact
Centrul ID/IFR si e-Learning
Bv. Vasile Parvan, Nr. 2 B - Etaj IV, sala 3
Timișoara
elearning.upt.ro
tel: 0256 403300
E-mail: contact@elearning.upt.ro


>>Inapoi