Home / Educatie /

Admitere 2016

28 april 2017

Admitere 2016 pentru cursurile de învățământ la distanță şi învăţământ cu frecvenţă redusă la Universitatea Politehnica Timișoara

 ADMITERE 2016  


Admitere sesiunea SEPTEMBRIE 2016

1 – 9 septembrie 2016 pe baza de depunere de dosare. Informaţii pe paginile:
https://old.elearning.upt.ro și Admitere UPT.

Locuri disponibile pentru sesiunea Septembrie 2016:

 • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri - 4 ani de studiu, învățământ la distanță,  în colaborare cu Facultatea de Electronică și Telecomunicații - 21 locuri  
  http://www.etc.upt.ro/educatie/ingineri/
 • Comunicare și Relații Publice: licență - 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării - 58 locuri 
  http://sc.upt.ro/ro/admitere/admitere-2016
 • Tehnologia Construcțiilor de Mașini: licență - ingineri - 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică - 50 locuri
  http://mec.upt.ro/

Înscriere ONLINE

Înscrierea online pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 22 august – 9 septembrie 2016, conform procedurii de aici.

Înscrierile online se pot face la adresa: http://admitere.upt.ro/.


Calendarul pentru admitere studii licență în sesiunea septembrie 2016 este:

•Înscriere candidați: 5.09.2016 – 9.09.2016

•Afișare rezultate: 13 septembrie 2016

•Definitivarea rezultatelor: 13 – 15 septembrie 2016


Înscrierea online în perioada 22 august 2016 – 9 septembrie 2016.

 
 

Perioada

1-26 iulie 2016 pe baza de depunere de dosare. Informaţii pe pagina https://old.elearning.upt.ro și Admitere UPT 

Înscriere ONLINE
Înscrierea online pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 1.07.2016 - 26.07.2016, conform procedurii de aici.
Înscrierile online se pot face la adresa: http://admitere.upt.ro/.
 
Învață oricând, oriunde, oricum, în ritmul tău propriu!


Programele de studiu sunt acreditate de catre ARACIS și confera aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de invățământ cu frecvență.

Informații suplimentare despre specializări - aici 

Metoda de invățământ
Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ zi. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuata de catre aceleași cadre didactice care desfașoară cursuri la forma de învățământ de zi.
Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

 • cursuri desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
 • administrare online note și teme/proiecte
 • 4 întâlniri în Universitate, în fiecare semestru, pe durata weekend-urilor (sâmbăta) pentru Învățământ la distanță și 2 întâlniri în fiecare lună pentru învățământ cu frecvență redusă (specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini). În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).


Studenții ID beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă. Taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017 sunt cele de aici: HCA10.

Disciplinele din planul de învățământ pentru cei 3 sau 4 ani se găsesc la secțiunea Curricula:
https://old.elearning.upt.ro/educatie/licenta/curricula

Înveți în timp ce muncești, prin intermediul Centrului ID/IFR și e-Learning al Universității Politehnica Timișoara!


 Informații Admitere 2016  calendar.jpg

Preinscriere ONLINE, spre a rezerva un loc (18 aprilie – 26 iulie 2016).

Pentru a veni în întâmpinarea viitorilor studenți în regim ID/IFR, personalul CeL oferă șansa de a vă preînscrie online.

Preînscriere - ce trebuie să faceți?

 • Completați fișa de înscriere online de pe adresa https://admitere.upt.ro, o salvați, o tipăriți și o scanați
 • Trimiteți fișa de înscriere, alături de actele pentru dosarul provizoriu de înscriere scanate, la adresa de mail contact@elearning.upt.ro
 • Plătiți taxa de înscriere în contul alocat fiecărei facultăți în parte și trimiteți scanat ordinul de plată la adresa de mail contact@elearning.upt.ro (conturi bancare)
 • Până la data confirmării locului, aduceți/trimiteți (personal/printr-un reprezentant) actele în orginal/copii legalizate la sediul nostru (contact)

Personalul CeL se va ocupa de preînscrierea dosarului dvs. la concursul de admitere și vă va ține la curent cu statusul acestuia, astfel încat dvs. va trebui să faceți un singur drum către facultate, la confirmarea locului, când veți înlocui actele trimise scanate online, cu cele originale.

 

Calendarul pentru admitere studii licență în sesiunea iulie 2016 este:

 • Înscriere candidați: 1.07.2016 - 26.07.2016
 • 26 iulie 2016 - concursul de admitere (ultima zi de depunere a dosarelor)
 • 27 iulie 2016, ora 10:00 - Afișarea rezultatelor
 • 27 iulie ora 10:00 - 28 iulie ora 16:00 - Runda I de confirmare a locurilor
 • 29 iulie ora 10:00 - Afișarea rezultatelor după Runda I de confirmări
 • 29 iulie ora 10:00 - 30 iulie ora 12:00 - Runda II de confirmări
 • 30 iulie ora 16:00 - Afișarea rezultatelor după Runda II de confirmări
 • 30 iulie ora 16:00 - 18:00 - Runda III de confirmări
 • 30 iulie ora 20:00 - Afișarea rezultatelor finale

 

Înscrierea online în perioada 1.07.2016 - 26.07.2016.
 

 Înscrierea se desfășoară la următoarele sedii: 

 • sediul Centrului ID/IFR şi e-Learning – CeL Bv V.Parvan nr. 2B, et. 4 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre Electro, lângă bariere)
 • clădirea ELECTRO (Bv. Vasile Parvan, Nr. 2, Timișoara) pentru Informatică și Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații 
 • clădirea Construcții  (Str. Traian Lalescu nr. 2a, Timișoara) pentru Comunicare și Relații Publice
 • clădirea Mecanică (Bv, Mihai Viteazul nr. 1, Timișoara) pentru Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 • sau  online  http://admitere.upt.ro/

Dosar de înscriere conform cu Metodologia de admitere:

Pentru mai multe informații legate de modalitatea de admitere, dosarul necesar de înscriere și metodologia de admitere accesați https://old.elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42
Sau telefon 0256-403300

 Acte necesare pentru înscriere (extras) 

link

dosare.jpg

 • Fișa de Înscriere
 • Diploma Bacalaureat sau echivalentă + Foaia matricolă (în original, copie legalizată sau copie autentificată până la prima confirmare)
 • Copie Buletin identitate / Carte identitate  autentificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1  + (Obligatoriu) Situaţia vaccinărilor la zi 
 • 3  fotografii color tip diplomă 
 • Chitanţa de plată a taxei de 100 Lei de înscriere la concurs  - sau dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie 2016, pentru ....” (se va menţiona numele candidatului);
 • Diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie legalizată, în cazul candidaţilor deja licenţiaţi sau cu diplomă de absolvire; (copie legalizată sau copie autentificată)
 • Adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială, în cazul candidaţilor deja studenţi;
 • Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă ligvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat)


 Taxe de concurs 

Taxele asociate examenului de admitere la studii universitare de licență stabilite de UPT sunt:

 • taxa de înscriere - 100 lei
 • taxa de confirmare - 100 lei
Taxa de înscriere se poate plăti în conturile afișate înainte de înscriere (banca percepe commision care trebuie platit de către candidat) sau la comisie, când se depune dosarul în perioada inscrierilor (1.07.2016 - 26.07.2016). Taxa de confirmare se va plăti în același cont bancar după momentul anunțului rezultatelor primei runde de admitere! HCA02


Taxa școlară este stabilită anual conform legislației în vigoare. 

Pentru anul universitar 2016-2017 taxa școlară este de:

-3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații,  Tehnologia Construcțiilor de Mașini 

-2.550 lei/an plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice.


 Formula de calcul a mediei de admitere 

Pentru concursul de dosare se ia în considerare media la Bacalaureat.

 

Admitere 2015  (link)

Admitere 2014  (link)


 Informații suplimentare 

Informații suplimentare  elearning.upt.ro
Facebook  https://www.facebook.com/CIDUPT
Twitter http://twitter.com/cid_upt_ro
Youtube  http://www.youtube.com/user/cidupt

Contact
Centrul ID/IFR si e-Learning
Bv. Vasile Parvan, Nr. 2 B - Etaj IV, sala C406
Timișoara
elearning.upt.ro
tel: 0256 403300
E-mail: contact@elearning.upt.ro


>>Inapoi