Home / Educatie /

Admitere 2018

19 april 2019

 

Admitere 2018 pentru cursurile de învățământ la distanță şi învăţământ cu frecvenţă redusă la Universitatea Politehnica Timișoara

 ADMITERE 2018  

 

FOARTE IMPORTANT!

Taxa de şcolarizare pentru studenţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă poate fi achitată în două rate egale. Prima rată trebuie achitată la casieria Rectoratului, în următoarele perioade:

 • Sâmbătă 28.07.2018 între orele 8 – 12
 • Luni 30.07.2018 între orele 12 – 16
 • Miercuri 01.08.2018 între orele 12 - 16
 • Luni  03.09.2018 – Joi 06.09.2018 între orele 12 - 15
 • Vineri 07.09.2018 între orele 12 – 13

sau în contul deschis la Trezoreria Timișoara cu următoarele date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara
Piata Victoriei, nr.2
IBAN: RO21TREZ62120F330500XXXX
CUI 4269282 

 

Dovada achitării taxei, eliberată de bancă (chitanţă, aviz etc.), trebuie să conţină următorul text:

"taxă de școlarizare sem I 2018-2019, Facultatea __, pentru _nume candidat_, CNP ________".

Studenţilor care nu au achitat prima rată până în data de 07.09.2018 li se va anula statutul de admis, iar locurile acestora vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2018.

Detalii: https://old.elearning.upt.ro/admitere-2018-concurenti-admisi/n-32-70-241/d

 

Admitere Sesiunea Septembrie 2018

Calendarul pentru admitere studii licență în sesiunea Septembrie 2018 este:

 • Înscriere candidaţi:27.08.2018 - 15.09.2018
 • Concurs de dosare:  17.09.2018
 • Rezultatele concursului:18.09.2018, ora 10.00
 • Confirmări Runda I:18.09.2018, ora 10.00 - 20.09.2018, ora 16.00
 • Afișare Runda II:    21.09.2018, ora 10.00
 • Confirmări Runda II: 21.09.2018, orele 10.00 - 21.09.2018, ora 18.00
 • Rezultatele finale:   21.09.2018, ora 20.00

(http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2018---licenta-_942_ro.html

 

Locuri disponibile pentru Sesiunea Septembrie 2018 (detalii):

 • Informatică: 0 locuri
 • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: 10 locuri
 • Comunicare și Relații Publice: 45 locuri
 • Tehnologia Construcțiilor de Mașini: 25 locuri

(http://upt.ro/img/files/2017-2018/admitere/licenta/Locuri_admitere_licenta_toamna-2018.pdf

 

Admitere Sesiunea Iulie 2018

 

Rezultate Admitere Iulie 2018 dupa Runda 1:


Confirmări

Perioada: marți - joi, 24-26 iulie 2018, in intervalul: 10-16, in functie de specializarea aleasa, in urmatoarele locatii:

 • Cladirea Electro (Bdul V. Parvan, nr 2) - pentru cei admisi la AC sau ETC - ID
 • Facultatea de Mecanica (Bdul M. Viteazul, nr.1) - pentru cei admisi la TCM - IFR
 • Facultatea de Stiinte ale Comunicarii (Str. T. Lalescu, nr 2) - pentru cei admisi la CRP - ID
 
 
Rezultate Admitere Iulie 2018 dupa Runda 2:
 

Perioada de înscrieri:

02-23 iulie 2018 pe baza de depunere de dosare. Informaţii pe pagina https://old.elearning.upt.ro și Admitere UPT 

Înscriere ONLINE
Înscrierea online pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 4.06.2018 - 23.07.2018 , conform procedurii de aici.
 
Învață oricând, oriunde, oricum, în ritmul tău propriu!

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL – fostul Centru de Învățământ la Distanță) organizează și desfășoară programele de studiu în regim de învățământ la distanță pentru specializările:

Programele de studiu sunt acreditate de catre ARACIS și confera aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de invățământ cu frecvență, diploma de sudii superioare de licență in forma de invățământ la distanță/cu frecvență redusă (conform cu HG607/2014)

Informații suplimentare despre specializări - aici 

Metoda de invățământ
Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ zi, singura diferență fiind menționarea formei de invățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuata de catre aceleași cadre didactice care desfașoară cursuri la forma de învățământ de zi.
Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

 • cursuri desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
 • administrare online note și teme/proiecte
 • 4 întâlniri pe semestru (sâmbăta) pentru învățământ la distanță (specializarea Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații și Comunicare și Relații publice). În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).
 • 9 întâlniri pe semestru (sâmbăta și duminica) pentru învățământ cu frecvență redusă (specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini). În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).
 • Studenții ID/IFR beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Disciplinele din planul de învățământ pentru cei 3 sau 4 ani se găsesc la secțiunea Curricula:
https://old.elearning.upt.ro/educatie/licenta/curricula 


Înveți în timp ce muncești, prin intermediul Centrului ID/IFR și e-Learning al Universității Politehnica Timișoara!


 Informații Admitere 2018  calendar.jpg

Inscriere ONLINE intre 4 iunie – 23 iulie 2018.

Pentru a veni în întâmpinarea viitorilor studenți în regim ID/IFR, personalul CeL oferă șansa de a vă înscrie online și vă scutește  de o serie de drumuri către universitate.

Ce trebuie să faceți?

 • Completați fișa de înscriere online de pe adresa https://admitere.upt.ro (disponibilă în perioada corespunzătoare), o salvați, o tipăriți și o scanați
 • Trimiteți fișa de înscriere, alături de actele pentru dosarul provizoriu de înscriere scanate, la adresa de mail contact@elearning.upt.ro
 • Plătiți taxa de înscriere în contul alocat fiecărei facultăți în parte și trimiteți scanat ordinul de plată la adresa de mail contact@elearning.upt.ro (conturile bancare)
 • Până la data confirmării locului, aduceți/trimiteți (personal/printr-un reprezentant) actele în orginal/copii legalizate la sediul nostru (contact)

Personalul CeL se va ocupa de preînscrierea dosarului dvs. la concursul de admitere și vă va ține la curent cu statusul acestuia, astfel încat dvs. va trebui să faceți un singur drum către facultate, la confirmarea locului, când veți înlocui actele trimise scanate online, cu cele originale.

 

Calendarul pentru admitere studii licență în sesiunea iulie 2018 este:

Înscriere candidați: 02.07.2018 - 23.07.2018
 • Concurs de dosare - 23.07.2018
 • Rezultatele concursului - 24.07.2018, ora 10:00
 • Confirmări Runda I - 24.07.2018, ora 10:00 - 26.07.2018, ora 16:00
 • Afișare Runda II - 27.07.2018, ora 10:00
 • Confirmări Runda II - 27.07.2018, orele 10:00 - 18:00
 • Rezultatele finale - 27.07.2018, orele 20:00 
* Având în vedere că orice candidat a avut posibilitatea de a concura In paralel la mai multe secțiuni ale UPT sau chiar la alte universități, candidații declarați admiși, indiferent dacă au avut sau nu candidaturi multiple, au obligația ca până în data de 26.07.2018, ora 16:00, să confirme statutul de admis și, implicit, rămânerea în concurs la secțiunea în cauză.
 
** Confirmarea se face prin achitarea taxei de înmatriculare ca student al UPT și predarea chitanței la Comisia de Admitere a Facultății.
 
Candidații care nu respectă toate obligațiile de mai sus, vor fi considerați retrași de la secțiunea în cauză.
 
Se menționează că pe toată desfășurarea concursului, candidații sunt tratați pe baza listei lor inițiale de opțiuni, orice modificare a acesteia sau adăugarea fiind absolut interzise, inclusive în situația în care, în final, o parte din locuri vor rămâne neocupate.
 

 Înscrierea se desfășoară la următoarele sedii: 

 • sediul Centrului ID/IFR şi e-Learning – CeL Bv V.Parvan nr. 2B, et. 4 camera C406 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre Electro, lângă bariere) - de luni până vineri, între orele 9:00 - 14:00!
 • clădirea ELECTRO (Bv. Vasile Parvan, Nr. 2, Timișoara) pentru Informatică și Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații 
 • clădirea Construcții  (Str. Traian Lalescu nr. 2a, Timișoara) pentru Comunicare și Relații Publice
 • clădirea Mecanică (Bv, Mihai Viteazul nr. 1, Timișoara) pentru Tehnologia Construcțiilor de Mașini
 •  online  https://admitere.upt.ro/

 

Acte necesare pentru înscriere

Dosar de înscriere conform cu Metodologia de admitere UPT:

 1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau copie legalizată
 2. copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi, în baza originalului
 3. copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi; 
 4. certificatul de naştere, certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi; 
 5. adeverinţă medicală tip MS 18.1.1. la care se va anexa și situația vaccinurilor, la zi
 6. trei fotografii color de tip diplomă;
 7. dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie 2018, pentru ....” (se va menţiona numele candidatului);
 8. diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie legalizată/ foaia matricolă parțială – în cazul studenților care au absolvit sau urmat parțial cursurile altor facultăți și doresc echivalarea anumitor discipline

Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă ligvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

 1. Certificat de competenţă în limba engleză CAE-Certificate in Advanced English; FCE – First Certificate in English; CPE – Certificate of Proficiency in English;
 2. IELTS-International English Language Testing System;
 3. TOEFL-Test of English as a Foreign Language;
 4. DSP-Deutsches Sprachdiplom;
 5. ÖSP- Österreichisches Sprachdiplom;
 6. TEST DaF- stufe B, B; 
 7. Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în  limba franceză (doar pentru candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării), germană sau engleză;
 8. Adeverinţă prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învăţământului preuniversitar (gimnaziu şi liceu), disciplina limba franceză (doar pentru candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării), engleză sau germană minim 4 ani de studii.
Taxele asociate examenului de admitere la studii universitare de licență stabilite de UPT sunt:
taxa de înscriere - 100 lei
taxa de confirmare - 100 lei
taxa de echivalare a studiilor absolvite - 150 lei (se percepe doar candidaților declarați admiși și trebuie achitată deodată cu taxa de confirmare - echivalare parțială)
taxa de echivalare pe an de studiu promovat - 500 lei (se va achita la întocmirea contractului de studii) 
 
Taxa de înscriere se poate plăti în conturile afișate înainte de înscriere (banca percepe comision) sau la comisie, când se depune dosarul în perioada înscrierilor (02.07.2018 - 23.07.2018). Taxa de confirmare se va plăti în același cont bancar după momentul anunțului rezultatelor primei runde de admitere!
Taxele sunt stabilite anual conform legislației în vigoare (HCA 11/06.03.2018).
 
 
 Formula de calcul a mediei de admitere  

Pentru concursul de dosare se ia în considerare media la Bacalaureat.
 
Taxa școlară este stabilită anual conform legislației în vigoare: Hotarârea Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara numarul 12 / 06/03.2018.
 
Pentru anul universitar 2018-2019 taxa școlara este de:
 
-3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatica, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Tehnologia Construcțiilor de Mașini 
-2.550 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice.
 

Pentru mai multe informații legate de modalitatea de admitere, dosarul necesar de înscriere și metodologia de admitere accesați https://old.elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42
Sau telefon 0256-403300

 Acte necesare pentru înscriere (extras) 

dosare.jpg

 • Fișa de Înscriere
 • Diploma Bacalaureat sau echivalentă + Foaia matricolă (în original, copie legalizată sau copie autentificată până la prima confirmare)
 • Copie Buletin identitate / Carte identitate  autentificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1  + (Obligatoriu) Situaţia vaccinărilor la zi 
 • 3  fotografii color tip diplomă 
 • Chitanţa de plată a taxei de 100 Lei de înscriere la concurs  - sau dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie 2016, pentru ....” (se va menţiona numele candidatului);
 • Diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie legalizată, în cazul candidaţilor deja licenţiaţi sau cu diplomă de absolvire; (copie legalizată sau copie autentificată)
 • Adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială, în cazul candidaţilor deja studenţi;
 • Candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă ligvistică (conform Art. 4) sau copie legalizată după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat)Admitere 2017  (link

Admitere 2016  (link

Admitere 2015  (link)

Admitere 2014  (link) Informații suplimentare 

Informații suplimentare  elearning.upt.ro
Facebook  https://www.facebook.com/CIDUPT
Twitter http://twitter.com/elearning
Youtube  https://www.youtube.com/user/cidupt

 

 

Intrebari Frecvente - FAQ

In atentia candidatilor la concursul ADMITERE 2018 din sesiunea IULIE 2018:

Informatii pe scurt

 1. Consultati oferta educationala pe site-ul Centrului ID/IFR si de e-Learning https://old.elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42
 2. Consultati metodologia de admitere Metodologia de admitere UPT
 3. Pregatiti dosarul de inscriere
 4. Achitati taxa de inscriere in valoare de 100 Ron
 5. Depuneti dosarul la sediul facultatii de care apartineti (daca intervin probleme/situatii speciale luati legatura cu echipa CeL – 0256403300 sau contact@elearning.upt.ro)
 6. Urmariti site-ul www.upt.ro, sectiunea Admitere, pentru a vedea rezultatele
 7. Daca va regasiti pe lista celor admisi, achitati taxa de confirmare
 8. Pregatiti jumatate din taxa anuala pentru a efectua plata in perioada imediat urmatoare confirmarii locului (la Caseria Rectoratului, in Centru, parter).
 9. Contactati echipa CeL daca intampinati dificultati in procesul de inscriere.

 

Cum ma inscriu?

Acestia sunt pasii ce trebuie sa ii urmati pentru a putea participa la sesiunea aferenta lunii iulie:
 1. Preinscrierea online (introducerea datelor in sistem): https://admitere.upt.ro/
 2. Depunerea dosarului la facultate, in perioada 02-23 iulie 2018 (personal sau printr-un reprezentant) la sediul facultatii la care va inscrieti.

 

Cand ma inscriu?

Calendarul pentru admitere studii licenta in sesiunea iulie 2018 este: 02-23 iulie 2018 - depunere de dosare. Se va lua in calcul media de la examenul de Bacalaureat.
 • Inscriere candidati: 02.07.2018 - 23.07.2018
 • Concurs de dosare/Analiza dosarelor - 23.07.2018
 • Rezultatele concursului - 24.07.2018, ora 10:00
 • Confirmari Runda I - 24.07.2018, ora 10:00 - 26.07.2018, ora 16:00
 • Afisare Runda II - 27.07.2018, ora 10:00
 • Confirmari Runda II - 27.07.2018, orele 10:00 - 18:00
 • Rezultatele finale - 27.07.2018, orele 20:00

 

Cum confirm locul?

* Avand in vedere ca orice candidat a avut posibilitatea de a concura In paralel la mai multe sectiuni ale UPT sau chiar la alte universitati, candidatii declarati admisi, indiferent daca au avut sau nu candidaturi multiple, au obligatia ca pana in data de 26.07.2018, ora 16:00, sa confirme statutul de admis si, implicit, ramanerea in concurs la sectiunea in cauza.
** Confirmarea se face prin achitarea taxei de inmatriculare ca student al UPT si predarea chitantei la Comisia de Admitere a Facultatii.
Candidatii care nu respecta toate obligatiile de mai sus, vor fi considerati retrasi de la sectiunea in cauza.
Se mentioneaza ca pe toata desfasurarea concursului, candidatii sunt tratati pe baza listei lor initiale de optiuni, orice modificare a acesteia sau adaugarea fiind absolut interzise, inclusive in situatia in care, in final, o parte din locuri vor ramane neocupate.

 

Cate locuri sunt disponibile?

Pentru anul universitar 2018-2019 CeL (Centrul ID/IFR si de e-Learning) organizeaza admitere (concurs de dosare) la urmatoarele specializari (invatamant la distanta si invatamant cu frecventa redusa):

 

Unde depun dosarul?

Pregatirea dosarului de admitere se va face respectand Metodologia de admitere UPT. Dosarul se va depune personal sau printr-un reprezentant (nu e necesara imputernicirea legala), in functie de specializarea aleasa, la:
 • cladirea ELECTRO (Bv. Vasile Parvan, Nr. 2, Timisoara) pentru Informatica si Tehnologii si Sisteme de Telecomunica?ii
 • cladirea Constructii (Str. Traian Lalescu nr. 2a, Timisoara) pentru Comunicare si Relatii Publice
 • cladirea Mecanica (Bv, Mihai Viteazul nr. 1, Timisoara) pentru Tehnologia Constructiilor de Masini
 • pentru situatii speciale (imposibilitatea deplasarii la Timisoara, probleme medicale/financiare urgente) la sediul Centrului ID/IFR si e-Learning – CeL Bv V.Parvan nr. 2B, et. 4 camera C406 (Cladirea Bibliotecii, intrarea laterala dinspre Electro, langa bariere). Informatii la numarul: 0256403300

 

Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere?

Dosarul de inscriere va contine:
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta, in original sau copie legalizata
 • copie dupa foaia matricola cu notele obtinute pe parcursul liceului, elaborata conform legislatiei in vigoare; copia va fi certificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati, in baza originalului
 • copie dupa buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati;
 • certificatul de nastere, certificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati;
 • adeverinţa medicala tip MS 18.1.1. la care se va anexa si situatia vaccinurilor, la zi
 • trei fotografii color de tip diploma;
 • dovada achitarii taxei de inscriere (chitanta, aviz etc.); daca plata se face prin depunerea taxei in contul alocat facultatii pentru colectarea taxelor de inscriere atunci dovada eliberata de banca va trebui sa contina urmatorul text: „taxa de inscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie 2018, pentru ....” (se va mentiona numele candidatului);
 • diploma de licenta sau de absolvire si foaia matricola in copie legalizata/ foaia matricola partiala – in cazul studentilor care au absolvit sau urmat partial cursurile altor facultati si doresc echivalarea anumitor discipline
Candidatii la Facultatea de Stiinte ale Comunicarii vor anexa, de asemenea, adeverinta obtinuta in urma sustinerii probei de competenta ligvistica (conform Art. 4) sau copie legalizata dupa unul din urmatoarele acte (corespunzator limbii programului de studii implicat):
 • Certificat de competenta in limba engleza CAE-Certificate in Advanced English; FCE – First Certificate in English; CPE – Certificate of Proficiency in English;
 • IELTS-International English Language Testing System;
 • TOEFL-Test of English as a Foreign Language;
 • DSP-Deutsches Sprachdiplom;
 • ÖSP- Österreichisches Sprachdiplom;
 • TEST DaF- stufe B, B;
 • Diploma de absolvire a unui liceu cu predare in limba franceza, germana sau engleza;
 • Adeverinta prin care sa dovedeasca faptul ca au urmat, in timpul invatamantului preuniversitar (gimnaziu si liceu), disciplina limba franceza, engleza sau germana minim 4 ani de studii.

 

Ce taxe se achita la inscriere?

 • taxa de inscriere - 100 lei
 • taxa de confirmare - 100 lei (daca va regasiti pe lista celor admisi)
 • taxa de echivalare a studiilor absolvite - 150 lei (se percepe doar candidatilor declarati admisi si trebuie achitata deodata cu taxa de confirmare - echivalare partiala)
 • taxa de echivalare pe an de studiu promovat - 500 lei (se va achita la intocmirea contractului de studii)
Taxa de inscriere se poate plati in conturile afisate inainte de inscriere (banca percepe comision) sau la comisie, cand se depune dosarul in perioada inscrierilor (02.07.2018 - 23.07.2018). Taxa de confirmare se va plati in acelasi cont bancar dupa momentul anuntului rezultatelor primei runde de admitere! Taxele sunt stabilite anual conform legislatiei in vigoare (HCA 11/06.03.2018).

 

Se pot echivala studiile parcurse pana acum?

Da. Daca ati mai urmat cursuri universitare, puteti solicita echivalarea materiilor similare, in baza unei cereri (de mana, adresata comisiei de admitere) si achitand o taxa:
 • 150 Ron – echivalare partiala (cateva materii)
 • 500 Ron – echivalare totala (echivalarea unui an intreg de studii)

 

Unde si cum platesc taxele de inscriere/confirmare/taxa anuala?

Taxa de inscriere, confirmare, echivalare (daca este cazul) se achita la sediul unde depuneti dosarul sau prin transfer bancar in contul facultatii. Se vor activa cateva casierii in zilele in care se depun dosarele. Studentii de la Liga Facultatii la care urmeaza sa va inscrieti va vor directiona catre aceste casierii.
Daca optati pentru plata taxei prin transfer bancar, aveti grija sa achitati in contul corect (cel al facultatii la care va inscrieti) si sa notati la detalii de plata: numele Dvs si textul taxa inscriere/confirmare/echivalare (dupa caz).
CONTURI valabile pentru TAXE de INSCRIERE si CONFIRMARE la admitere
Conturile sunt deschise la BANCA COMERCIALĂ ROMANA - SUCURSALA 700
 • Facultatea de Automatica si Calculatoare RO38RNCB0255008330450203
 • Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale RO54RNCB0255008330450206
 • Facultatea de Mecanica RO70RNCB0255008330450209
 • Facultatea de Stiinte ale Comunicarii RO43RNCB0255008330450210
Nota: Dovada achitarii taxei, eliberata de banca (chitanţa, aviz etc.), trebuie sa conţina urmatorul text:
"taxa de inscriere la admitere UPT pentru …………….". Se va menţiona numele candidatului.
Pentru orice neclaritate va rugam sa ne contactati: 0256 403 300, contact@elearning.upt.ro.

 

Ce presupune sa fii student la ID/IFR?

Metoda de invatamant Diploma de licenta acordata la finalul studiilor este identica cu cea de la forma de invatamant zi, singura diferenta fiind mentionarea formei de invatamant. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de invatamant de zi, iar tutorizarea va fi efectuata de catre aceleasi cadre didactice care desfasoara cursuri la forma de invatamant de zi. Avantaje ale desfasurarii cursurilor prin invatamant la distanta:cursuri desfasurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
 • administrare online note si teme/proiecte
 • 4 intalniri pe semestru (sambata) pentru invatamant la distanta (specializarea Informatica, Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii si Comunicare si Relatii publice). In perioada sesiunii, examenele se vor programa in fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).
 • 9 intalniri pe semestru (sambata si duminica) pentru invatamant cu frecventa redusa (specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini). In perioada sesiunii, examenele se vor programa in fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).
 • Studentii ID/IFR beneficiaza de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme si activitati, note examene, comunicare si interactiune directa.
Disciplinele din planul de inva?amant pentru cei 3 sau 4 ani se gasesc la sectiunea Curricula: https://old.elearning.upt.ro/educatie/licenta/curricula

 

Care este ultima medie de admitere?

Pentru concursul de dosare se ia in considerare media la Bacalaureat. De la an la an, medie ultimului candidat declarat admis difera.

 

Care este valoarea taxei anuale de studii?

Taxa scolara este stabilita anual conform legislatiei in vigoare: Hotararea Consiliului de Administratie al Universitatii Politehnica Timisoara numarul 12 / 06/03.2018. Pentru anul universitar 2018-2019 taxa scolara este in valoare de:
 • 3.600 lei/an, platibila in 2 transe pentru Informatica, Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Tehnologia Constructiilor de Masini (prima transa se achita dupa confirmarea locului, a doua transa se va plati in perioada martie-aprilie 2019.
 • 2.550 lei/an, platibila in 2 transe pentru Comunicare si Relatii Publice.

 

Cui ma adresesz daca am nevoie de informatii privind admiterea?

Pentru mai multe informatii legate de modalitatea de admitere, dosarul necesar de inscriere si metodologia de admitere accesati: https://old.elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42 Sau telefon 0256-403300 Informaţii pe pagina https://old.elearning.upt.ro si Admitere UPT

 

 

Contact
Centrul ID/IFR si e-Learning
Bv. Vasile Parvan, Nr. 2 B - Etaj IV, sala C406
Timișoara
elearning.upt.ro
tel: 0256 403300

E-mail:
poliana.ilinca@cm.upt.ro
camelia.ciuclea@cm.upt.ro

 


>>Inapoi