Home / Educatie / Licenta / Curricula /

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii  |  an 1  -  an 2  -  an 3  -  an 4

Informatica aplicata  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Comunicare si Relatii Publice  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Tehnologia Constructiilor de Masini  |  an 1  -  an 2  -  an 3


Cursuri Tutori
Administrarea retelelor As. Dr. Ing. VIDA Mihaela Marcella
Comunicare Prof. Dr. Ing. PROSTEAN Gabriela
Concepte ale limbajelor de programare As. Ing. CAUS Oana
Licenta As. Dr. Ing. GAL Norbert
Limbaje Formale si Tehnici de Compilare As. Dr. Ing. ISTIN Codruta
Medii si Tehnologii de Programare Sl. Dr. Ing. BERIAN Dorin
As. Dr. Ing. VIDA Mihaela Marcella
Norme si standarde în informatica Prof. Dr. Ing. VOLOSENCU Constantin
Programare Web Sl. Dr. Ing. SZEIDERT Iosif
Sl. Dr. Ing. VASAR Cristian
Programarea aplicatiilor multimedia As. Dr. Ing. GAL Norbert
Proiect Sincretic As. Ing. CAUS Oana
Prof. Dr. Ing. CIOCARLIE Horia
Proiectarea Aplicatiilor pe Platforme Reconfigurabile Sl. Dr. Ing. PRODAN Lucian
Proiectarea bazelor de date As. Dr. Ing. ISTIN Codruta
Proiectarea Interfetelor Utilizator si Grafica Prof. Dr. Ing. STOICU-TIVADAR Lacramioara
As. Dr. Ing. VIDA Mihaela Marcella
Sisteme Incorporate S.l. dr. ing. BOGDAN Razvan