Home / Educatie / Regulamente /

Lista regulamente

30 august 2011

Lista regulamentelor.

 • Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Procesului de Invatamant la Ciclul de Studii "Licenta" din Universitatea "Politehnica" din Timisoara (Ciclul de licenta - sistem Bologna) (link)
 • Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Procesului de Invatamant de Formare Initiala din Universitatea "Politehnica" din Timisoara (Studii de lunga durata activate anterior anului 2005 (link)
 • Regulament privind examinarea si notarea studentilor in UPT (link)
 • Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta / diploma si disertatie în Universitatea Politehnica Timisoara (Anexa la HS nr.95/12.02.2015) (link)
 • Regulament privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa in Universitatea Politehnica Timisoara HS 169/26.06.2014 (link)
 • HBES nr.16/06.07.2009 cu privire la modul de comunicare catre studenti a rezultatelor la probele de evaluare partiale sau finale (link)
 • Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in Universitatea Politehnica. din Timisoara (link)
 • Declaratie de autenticitate a lucrarii de finalizare a studiilor (link)
 • Metodologia privind acordarea de credite pentru recunoasterea activitatilor de voluntariat ale studentilor Universitatii "Politehnica" din Timisoara (Anexa la HS nr.28/25.04.2013) (link)
 • Regulament privind îndrumarea si consilierea studentilor în UPT în afara activitatilor didactice (Anexa la HS nr.26/25.04.2013) (link)
 • Regulamentul de Organizare si Functionare a Centrului de Informare si Consiliere a Studentilor (ROFCICS)- 2007 (link)
 • Regulament privind cadrul general de organizare si desfasurare a practicii studentilor în UPT (link)
 • HS nr. 01/26.01.2006 cu privire la regimul financiar al studiilor pentru studentii admisi în anul I (link)
 • HBES nr.11/01.02.2005 cu privire la dreptul studentilor de a contesta notele obtinute la examene / colocvii / sustineri de proiecte (link)
 • Regulament de Organizare si Functionare a Oficiului de Coordonare a Practicii (ROFOCP) (link)

>>Inapoi