Home / Proiecte / Proiecte RO / DidaTec /

DidaTec

Workshop
Workshop: Licențe libere și Resurse Educaționale Deschise(Creative Commons & OER Open Educational Resources) Vineri, 17 ianuarie, orele 9 -12, Sala A109, cladirea Electro, UPTBvd. Vasile Pârvan…
citeste mai mult
Didatec - Selectie formare II
Programul de formare ”DidaTec” în blended-learning, tehnologii educaționale moderne și utilizarea TIC în procesul didacticOrganizarea seriei II de formare (1 aprilie 2013 – 31 decembrie 2013)…
citeste mai mult
Programul de formare DidaTec
Programul de formare ”DidaTec” în blended-learning, tehnologii educaționale moderne și utilizarea TIC în procesul didacticProgramul de formare ”DidaTec” în blended-learning, tehnologii educaționale moderne și utilizarea TIC…
citeste mai mult
Vizita de lucru DidaTec in Anglia
In cadrul  proiectului  “Şcoala universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec”, POSDRU/87/1.3/S/60981 in…
citeste mai mult
Info
Proiect POSDRU (Human Resources Development Project: “Şcoala universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti –…
citeste mai mult
Obiective
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea procesului de educaţie şi formare din învăţământul universitar tehnic (ştiinţe inginereşti) prin realizarea unui program complet şi unitar (abordare naţională)…
citeste mai mult